Centralized information increases efficiency in port operations – Information on vessel schedules offered by Fintraffic is soon available via GISGRO

Ports handle a vast amount of information in their daily work, and efficiency and safety are the priorities. For seamless workflow it is essential that the information is available to all necessary stakeholders. Ports will now tackle the challenge in collaboration with GISGRO and Fintraffic. The goal is to ease the information sharing by combining the asset information of the port with vessel schedule data into one platform.

 

“Our clients prefer the information needed in port operations being available in one platform. As a user-friendly cloud solution, GISGRO is a perfect way to achieve this. We can integrate information from different data sources into GISGRO, such as databases and weather stations, to create a comprehensive georeferenced situation map for the port. Vessel schedules bring in one important piece of the puzzle”, tells Kirsi Hänninen, COO of GISGRO.

 

”The arrival and departure of a ship determine the tasks and schedules of many people in a port. Up-to-date vessel schedule data enables more efficient operations, shortening the waiting time of different actors working on port calls. Efficiency saves both money and environment, which is the reason many ports are utilizing our services via Fintraffic APIs or Port Activity App. By integrating Fintraffic’s schedule data into GISGRO via APIs their clients as well as other ports receive the data easily, improving the effectivity of the service in both Finnish and international scale”, continues Program Manager Olli Soininen from Fintraffic.

 

Offering the schedule data via API enables tailoring of the service according to each port’s needs. GISGRO has worked with port digitalization for years, so they have strong experience and knowhow on developing ports’ digital tools.

 

”Even though the core functions of ports are similar, the operation environment varies. We work in close cooperation with ports in developing GISGRO to ensure it answers the most important question – how to ease the ports’ daily work”, Hänninen says.

 


More information:

GISGRO Oy
COO Kirsi Hänninen
+358 44 0310 760 / kirsi.hanninen@gisgro.com

Fintraffic
Program Manager Olli Soininen
+358 50 356 0611 / olli.soininen@fintraffic.fi


 

Keskitetty tieto lisää tehokkuutta satamien toiminnoissa – Fintrafficin tarjoama tieto alusten aikatauluista saatavilla pian GISGROn kautta

 

Satamien päivittäisessä työssään tarvitsema tietomäärä on valtava ja meriliikenteessä tehokkuus sekä turvallisuus ovat avainasemassa kaikissa toiminnoissa. Tiedon saatavuus kaikille sataman toimijoille on ensisijaisen tärkeää, jotta saumaton yhteistyö onnistuu. Tätä haastetta satamat ovat lähteneet ratkaisemaan yhdessä GISGROn ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on yhdistää satamien omaisuustieto sekä laivaoperaatioiden tarvitsema tieto alusten aikatauluista yhdelle alustalle, mikä nopeuttaa ja helpottaa tiedon hakua juuri siellä ja silloin, kun sitä tarvitaan.

 

”Asiakkaamme ovat toivoneet, että sataman toiminnoissa tarvittavat tiedot olisivat saatavilla yhden alustan kautta, ja GISGROn helppokäyttöisyys puoltaa sen käyttöä tällaisena yhdistävänä tekijänä. Pystymme integroimaan palveluun tietoa erilaisista lähteistä, esimerkiksi sääasemista tai tietokannoista, jolloin sataman käytössä on kokonaisvaltainen paikkatietoon pohjautuva tilannekuva visuaalisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Laivojen aikataulutieto on yksi tärkeä osa tässä palapelissä”, kertoo GISGROa kehittävän yrityksen, GISGROn operatiivinen johtaja Kirsi Hänninen.

 

”Laivan saapuminen ja lähteminen satamasta määrittää lukemattomien ihmisten aikatauluja. Ajantasaiset alusten aikataulutiedot mahdollistavat satamille toimintojen tehostamisen, jolloin eri toimijoiden odotusajat satamakäyntiin liittyen lyhenevät. Tehokkaammat satamaoperaatiot säästävät rahaa ja ympäristöä, jonka vuoksi jo moni satama hyödyntää aikatietopalveluamme joko Fintraffic API-rajapintojen tai tarjoamamme Fintraffic Port Activity sovelluksen kautta. Yhdistämällä Fintraffic aikatietopalvelun API-rajapintojen kautta GISGROon ja heidän asiakkuuksiinsa, yhä useammat satamat saavat alusten aikataulutiedon helposti sekä laajasti käyttöönsä ja palvelun vaikuttavuus lisääntyy sekä suomalaisessa, että kansainvälisessä mittakaavassa”, jatkaa hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficilta.

 

Fintraffic tarjoaa aikataulutiedon GISGROon rajapinnan kautta, mikä mahdollistaa tiedon räätälöitävyyden satamien omiin tarpeisiin. GISGRO on jo vuosia toiminut satamien kumppanina erilaisissa digitalisaatioprojekteissa, joten kokemusta satamien digitaalisten työkalujen kehittämisestä löytyy runsaasti.

 

”Vaikka satamien ydintoiminnot meriliikenteen ympärillä ovat usein samankaltaisia, ovat olosuhteet aina kullekin satamalle ominaisia. Toimimme satamien kanssa tiiviissä yhteistyössä kehittäessämme GISGROa, jolloin voimme varmistua siitä, että ohjelmisto palvelee sen tärkeimmässä tarkoituksessa – sataman päivittäisen työn helpottamisessa”, Hänninen sanoo.

 


Lisätiedot:

GISGRO Oy
Operatiivinen johtaja Kirsi Hänninen
+358 44 0310 760 / kirsi.hanninen@gisgro.com

Fintraffic
Hankepäällikkö Olli Soininen
+358 50 356 0611 / olli.soininen@fintraffic.fi

Tags: