A big part of Finnish knowhow on port software is now under one roof – GISGRO acquires Satamatieto

GISGRO (formerly VRT Finland Oy) has been working with port industry in Europe since its founding in 2010, performing 3D surveys and doing digitizing projects for ports. Their cloud software GISGRO offers ports an easy start on the path for digitalization and enables gathering of georeferenced port asset information into one visual platform.

Satamatieto Oy has been a trailblazer of ports’ digital ERP since 2004. The software company has developed solutions for energy, environment, and resource management with their clients, aiming at easing the everyday work in the ports.

Ports often use dozens of different software for different purposes, which is a challenge when the goal is to enhance effectivity with digitalization. Now as GISGRO acquires Satamatieto, this challenge is going to be tackled by experts of software development and asset digitalization together with the port industry’s professionals.

 

“Our goal is to ease the everyday work in a port by gathering all the needed information on one platform. Ports now have different software for managing geographical information, assets and resources, but together with Satamatieto we can offer a complete solution to all the ports’ needs“, describes Kirsi Hänninen, COO of GISGRO.

 

“GISGRO is a modern online software, which can lift the benefits of PDS for ports on higher level. Easiness of use is the key to bring the digital tools into port’s everyday life. To reach this objective we need wide understanding of port industry and appreciate also our clients’ feedback and ideas for development”, continues Kimmo Naski, Chairman of the Board of Satamatieto.

 

Combining information into one platform helps the communication between different stakeholders in a port and enables the utilization of large amount of data for the development of artificial intelligence. Each port has its own unique business environment which means that general models may not be applicable for the decision making in the port. The port’s own database gives an opportunity to use the specific data from the port’s history and integrated data sources as the basis of AI solutions.

The majority of Finnish ports, and several ports around Europe use GISGRO and PDS. Merging of GISGRO and Satamatieto creates a significant hub of Finnish port expertise, leading the way for port digitalization also in the international context.

 


Contacts:

Kirsi Hänninen
COO, GISGRO Oy
+358 44 0310760 / kirsi.hanninen@gisgro.com

Kimmo Naski
Chairman of the Board, Satamatieto Oy
+358 40 5702036 / kimmo.naski@haminakotka.fi


 

 

Suuri osa suomalaista satama-alan ohjelmisto-osaamista siirtyy saman katon alle – Keskisuomalainen teknologiayhtiö GISGRO Oy ostaa Satamatieto Oy:n koko osakekannan

 

GISGRO Oy (aiemmin VRT Finland Oy) on vuodesta 2010 lähtien toiminut satamien kanssa ympäri Eurooppaa vedenalaisten rakenteiden mittauksessa sekä erilaisissa digitointiprojekteissa. Yhtiön kehittämä verkko-ohjelmisto GISGRO on tarjonnut satamille helpon aloituksen matkalle kohti digitaalista satamaa, mahdollistaen sataman omaisuustiedon kokoamisen yhteen pilvipalveluun, paikkatietoon sidottuna ja visuaalisessa muodossa.

Satamatieto Oy on ollut satamien digitaalisen toiminnanohjauksen uranuurtaja jo vuodesta 2004 saakka. Ohjelmistotalo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaisuja energia-, ympäristö- ja toiminnanohjausjärjestelmiin tavoitteena helpottaa satamien jokapäiväistä toimintaa.

Satamatoimijoiden haasteena digitaaliseen työhön siirtymisessä on kuitenkin usein se, että erilaisia alustoja ja ohjelmistoja kertyy helposti kymmeniä eri tarkoituksiin. Satamatiedon siirtyessä GISGROn omistukseen, aletaankin tätä haastetta ratkaista yhteisvoimin ohjelmistoalan ja digitalisaation huippuosaajien sekä satamien ammattilaisten kanssa.

 

”Tavoitteenamme on helpottaa satamatoimijoiden päivittäistä työtä kokoamalla tarvittava tieto yhden ohjelmiston kautta käytettäväksi. Satamat käyttävät tällä hetkellä lukuisia eri ohjelmistoja paikkatiedon, omaisuustiedon ja toiminnanohjauksen hallintaan, mutta yhdistämällä osaamisemme Satamatiedon kanssa pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen palvelun sataman kaikkiin tarpeisiin”, kuvailee GISGROn operatiivinen johtaja Kirsi Hänninen.

 

”GISGRO on moderni verkkopohjainen ohjelmisto, jonka avulla Satamatiedon PDS:n tarjoamat hyödyt satamille nostetaan uudelle tasolle. Helppokäyttöisyys on avainsana, jos haluamme saada digitaaliset työkalut aidosti osaksi satamien jokapäiväistä työtä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme laaja-alaista osaamista ja toivomme myös asiakkaidemme osallistumista ohjelmistokehitykseen palautteen ja kehitysehdotusten kautta”, jatkaa Satamatiedon hallituksen puheenjohtaja Kimmo Naski.

 

Tiedon saattaminen yhdelle alustalle helpottaa sataman eri toimijoiden välistä viestintää sekä mahdollistaa ison tietomäärän hyödyntämisen tekoälyn kehittämiseen. Jokaisella satamalla on oma yksilöllinen toimintaympäristönsä, jolloin yleiset mallit eivät välttämättä sovi yksittäisen sataman päätöksenteon pohjaksi. Sataman oma, kattava tietokanta antaa mahdollisuuden käyttää juuri kyseisen sataman historiatietoa ja jatkuvasti kerättävää dataa integroitavista tietolähteistä tekoälyn avulla luotavien mallien pohjana.

GISGROn ja PDS:n käyttäjinä on suurin osa suomalaisista satamista sekä lukuisia satamia myös muualla Euroopassa. GISGROn ja Satamatiedon yhdistymisellä luodaankin merkittävä suomalainen satama-alan osaamiskeskittymä, joka näyttää suuntaa satamien digitalisaatiolle myös kansainvälisesti.

 


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirsi Hänninen
Operatiivinen johtaja, GISGRO Oy
+358 44 0310760 / kirsi.hanninen@gisgro.com

Kimmo Naski
Hallituksen puheenjohtaja, Satamatieto Oy
+358 40 5702036 / kimmo.naski@haminakotka.fi


 

Tags: