GISGRO receives new knowhow to accelerate the growth of business

GISGRO’s year has been interesting with changes to crystallize the business strategy. The team has grown by the acquisition of Satamatieto and new recruitments and in the beginning of May it was time to bring new ideas to the management team. Timo Aarvala started as the CEO after working for three years as a Member and Chairman of the Board at GISGRO (formerly VRT Finland). Aarvala uses his long experience in IT and software technology industry to put GISGRO’s strategy and vision in practice as the CEO.

 

“Now, in 2022, GISGRO is an international software company and a growth company. We want to develop our current service offering to match the needs of our current and future customers even better. The Finnish port industry has already gone a long way with digitalization and this experience can be used when we take our expertise also to the new market areas”, Aarvala says.

 

The online platform GISGRO, and port ERP system PDS by Satamatieto, offer a complete service unlike anything the port industry has seen before. With Aarvala’s strong background in sales and commercialization GISGRO’s growth will reach new hights. The former CEO Kirsi Hänninen will continue as a COO, working on software development and integrations together with the development team and the clients.

 

“By working closely together with our port partners we ensure that our service fulfills the requirements of ports’ everyday work and operations. We are developing the most customer-centric port software with the help of our innovative customers. Timo’s knowhow on SaaS and commercialization will help us in introducing the software to all ports”, Hänninen describes.

 


Additional information:

CEO Timo Aarvala
+358 40 5965973
timo.aarvala@gisgro.com

COO Kirsi Hänninen
+358 44 031 0760
kirsi.hanninen@gisgro.com

 


VRT Finland saa uutta osaamista ja vauhtia kasvustrategiaan

 

VRT:n vuosi on ollut vauhdikas ja muutokset liiketoiminnan fokuksen kirkastamiseksi ovat värittäneet alkuvuotta. Tiimi on kasvanut Satamatiedon yritysoston sekä uusien rekrytointien myötä ja nyt yritys saa lisää osaamista myös johtoryhmään, kun Timo Aarvala siirtyi toimitusjohtajaksi toukokuun alussa oltuaan ensin kolme vuotta hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan roolissa. Aarvala hyödyntää toimitusjohtajana pitkää kokemustaan IT- ja ohjelmistoteknologiamaailmasta VRT:n strategian kirkastamisessa ja jalkauttamisessa käytäntöön.

 

”VRT on vuonna 2022 kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, jolla on selkeä kasvutavoite. Haluamme jatkossa palvella nykyisiä ja uusia asiakkaitamme entistä paremmin ja laajemmalla palvelutarjoamalla. Suomalainen satamatoimiala on digitalisaatiossa jo pitkällä ja tätä edelläkävijyyttä voimme hyödyntää viedessämme osaamistamme maailmalle valikoitujen markkinoiden kautta”, Aarvala kertoo.

 

VRT:n kehittämä GISGRO-verkkopalvelu sekä Satamatiedon toiminnanhallintaohjelmisto PDS muodostavat yhdessä palvelukokonaisuuden, jollaista ei vielä maailmasta löydy. Aarvalan vahva tausta myynnin ja kaupallisen toiminnan kehittäjänä vie VRT:n kasvuvauhdin uudelle tasolle. Aiempi toimitusjohtaja Kirsi Hänninen jatkaa yrityksessä operatiivisena johtajana vieden ohjelmistojen kehitystyötä ja integraatiota eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

”Työskentelemällä tiiviisti satamakumppaneidemme kanssa varmistamme, että palvelumme täyttää satamien tarpeet jokapäiväisessä käytännön työssä. Asiakkaidemme palautteen avulla kehitämme maailman asiakaslähtöisintä satamaohjelmistoa. Timon osaaminen SaaS-palveluiden kaupallistamisesta auttaa meitä viemään sen myös kaikkien satamien saataville”, Hänninen kuvailee.

 


Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Timo Aarvala
+358 40 5965973
timo.aarvala@vrt.fi

Operatiivinen johtaja Kirsi Hänninen
+358 44 031 0760
kirsi.hanninen@vrt.fi

Tags: